Ləbbe täšaggärä (Aster Awwäqä): Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 July 2022

22 April 2022

9 April 2022

3 April 2022

30 March 2022

25 February 2022

20 February 2022

9 February 2022

7 February 2022

4 February 2022

3 February 2022

2 February 2022

  • curprev 20:2320:23, 2 February 2022CassAdmin talk contribs 622 bytes +622 Created page with " == Artis(s)== Aster Awwäqä == Band == == Composer(s) == == Author(s) == * Aster Awwäqä * Gərma Mogäs * Yayyäh Yərad Alamräw === Year === ? === Publisher === Elektra Muziqa Bet === Place === Addis Abäba === Songs Side A === * Ləbbe täšaggärä * Antäye * Antä säbbäbäñña * Yäsärge === Songs Side B === * Ləbben aläw däss däss * Akal šämonmʷanna * Yayne mänkäratät * Kähullu asbäləč̣č̣e === Country === Ethiopia..."