Ǝndiyaw zəmm (Hirut Bäqqälä)

From African Cassettes
Jump to navigation Jump to search
Cover of the album Ǝndiyaw zəmm

Full Title

Genre

Country

Ethiopia

Artist/Group

Hirut Bäqqälä

Band

Musicians

Track listing

All music is composed by Ayyalew Abbäbä, Täsfaye Abbäbä, Nəguse Dañi.

Side A
No.TitleLyricsEthiopic ScriptLength
1."Ǝndiyaw zəmm" እንዲያው ዝም 
2."Gälawa"Täsfaye Abbäbäገላዋ 
3."Ləbben ləbb asaṭṭaw"Täsfaye Abbäbäልቤን ልብ አሣጣው 
4."Ǝssu ləǧ yäne näw"Sosəna Taddäsäእሱ ልጅ የኔ ነው 
5."Fəqrəhən kälkəläw"Sosəna Taddäsäፍቅርህን ከልክለው 
6."Antän bämalte"Sosəna Taddäsäአንተን በማለቴ 
Side B
No.TitleLyricsEthiopic ScriptLength
1."Dəmam qonǧo"Kasahun Gərmamድማም ቆንጆ 
2."Atəyəbbəññ"Täsfaye Abbäbäአትይብኝ 
3."Antä əndämən alläh"Täsfaye Abbäbäአንተአንድም አለህ 
4."Ärä ənde näh"Hirut Bäqqäläእረ እንዴ ነህ 
5."Šäbolaye Hirut Bäqqälä"Sosəna Taddäsäሾቦላዬ ሂሩት በቀለ 

Language

Amharic

Production

Arrangement

Recording

Place of recording

Release

Year

Publisher

Supär Sonik Muziqa Bet

Label

Number

Place

Addis Ababa, Ethiopia

Distribution

Number

Place

Comment(s)

Sources

A copy of the cassette is located in the African Music Archive, Mainz University.

Signature number

AMA TK 560

Cover